Privacyverklaring Jazzfilm Festival

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te kunnen sturen. Stichting Jazzfilm Festival behandelt deze gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.
a) Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
b) Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
c) Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
d) Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Soort gegevens
Jazzfilm Festival verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Indien je het contact en/of bestelformulier op onze de website gebruikt, is het mogelijk dat we je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen. De persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep mensen binnen onze organisatie.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken IP-adressen om onze website veilig en bereikbaar te houden.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en proberen misbruik te voorkomen.

Bewaartermijnen
De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt het Jazzfilm Festival je gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk jouw mailadres te weten. Daarnaast gebruiken we gegevens bij het oplossen van technische problemen. Ook kunnen je gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter. Tot slot kunnen we je gegevens gebruiken voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maken we gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot je gegevens, nemen we contractuele en organisatorische maatregelen zodat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garanderen we dat de verwerking van je gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa. Stichting Jazzfilm Festival is in sommige situaties verplicht je gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Privacy rechten
Als gebruiker van onze website en diensten heb je enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kun je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken. Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op. Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contactgegevens Stichting Jazzfilmfestival
Spijk 5
6701DT Wageningen
info@jazzfilmfestival.nl

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 3 juli 2023.